Slack

Slack Product Logo.png
Slack е платформа за размена на пораки базирана на канал. Со Slack, луѓето можат поефикасно да...