Online

AWS Product Page Logo.png
Програмата за кредити за непрофитни организации на Amazon Web Services (AWS) им нуди кредити за...
Административен трошок: €164.00
Product-logo-asana-60px.png
Asana е онлајн софтвер за менаџмент на соработка кој им помага на тимовите да ја координираат и...
Административен трошок: €69.00
NEW LOGO for Box_ 25PERCENT.png
„Box Starter Edition“ е онлајн споделување на датотеки, управување со содржини и услуги за...
Административен трошок: €79.00
CleverReach_logo.jpg
CleverReach is web-based email marketing software for managing email campaigns and contacts. This...
Административен трошок: €32.00
exchange logo.jpg
Exchange Server Standard Edition is email and personal information management software that runs on...
Административен трошок: €66.00
sharepointlogo.jpg
A SharePoint Server Standard device client access license (CAL) authorizes one computer or other...
Административен трошок: €8.00
sharepointlogo.jpg
A SharePoint Server Standard user client access license (CAL) authorizes a user to access...
Административен трошок: €11.00
SQLServerlogo.jpg
A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
Административен трошок: €18.00