Online

MS-Project.png
Подобните непрофитни и добротворни организации можат да добијат донирани и намалени претплати на...
sharepointlogo.jpg
A SharePoint Server Standard device client access license (CAL) authorizes one computer or other...
Административен трошок: €11.00
sharepointlogo.jpg
A SharePoint Server Standard user client access license (CAL) authorizes a user to access...
Административен трошок: €14.00
Slack Product Logo.png
Slack е платформа за размена на пораки базирана на канал. Со Slack, луѓето можат поефикасно да...
SQLServerlogo.jpg
A SQL Server device client access license (CAL) authorizes one computer to access SQL Server when...
Административен трошок: €22.00
SQLServerlogo.jpg
A SQL Server user client access license (CAL) authorizes one user to access SQL Server from any...
Административен трошок: €22.00
Tableau
Tableau Desktop and Tableau Prep Builder are software applications for data preparation, analysis,...
Административен трошок: €64.00
prod-zoom-logo_Re-cut_Re-sized.png
Zoom Meetings комбинираат видео и аудио конференции, едноставни онлајн состаноци и групно испраќање...
Административен трошок: €49.00