Amazon Web Services Credits for Nonprofits

AWS Product Page Logo.png
SKU: G-54549
Административен трошок: €82.00
Donor PartnerMediaPlatformОпис: 

Програмата за кредити за непрофитни организации на Amazon Web Services (AWS) им нуди кредити за cloud-услуги на непрофитните организации и јавните библиотеки што ги исполнуваат условите во Соединетите Американски Држави. AWS cloud-платформата нуди пристап до голема компјутерска моќ, простор за складирање, складирање податоци, развој, аналитика, испорака на содржини и други услуги што може да им помогнат на непрофитните организации без да има потреба тие да инвестираат во физичка инфраструктура.
Овој грант нуди 1.000 американски долари во AWS кредити што важат 12 месеци и може да се искористат за плаќање на трошоците за користење на cloud-услугите на барање што ги нуди AWS, но другите одбрани Amazon Web Services не се достапни. Организациите може да побараат еден грант од 1.000 американски долари во AWS кредити за една фискална година. Погледнете ја картичката Детали за грантови за повеќе информации.

Поволности за организациите

Ако веќе ги користите или сакате да почнете да ги користите cloud-услугите на AWS, може да ги искористите AWS кредитите за

 • Да заштедите на трошоците за IT-услуги така што нема да инвестирате во физичка инфраструктура и ќе ги користите само ресурсите што ви се потребни, тогаш кога ќе ви бидат потребни
 • Зголемете ги донациите преку напредните услуги на AWS за собирање, обработка, анализирање и визуелизирање на податоците по пристапни цени за да носите информирани одлуки за таргетирање и собирање средства
 • Анализирајте големи текови на податоци, складирајте петабајти податоци и споделувајте ги резултатите со соработниците
 • Брзо опремете ги волонтерите, хонорарците или другиот персонал со виртуелни десктопи без долгорочни договори за лиценцирање
 • Проширете го вашето глобално присуство и понудете ги вашите решенија онаму каде што се потребни
 • Управувајте со сите cloud-услуги, платформи, апликации и системи од AWS на вашата организација од една конзола

Огромни можности

Amazon Web Services ги вклучуваат следниве производи, од кои секој нуди повеќе услуги за кои може да се аплицира за кредит.

 • Compute
  • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) нуди флексибилна алтернатива за виртуелните сервери базирана на cloud-технологија за дополнителна компјутерска моќ, која вклучува работење со бази на податоци, деловни апликации и миграции.
  • Услугата Amazon EC2 Container ви овозможува да користите апликации на управувана група кластери на Amazon EC2, со што се отстранува потребата од инсталирање, ракување и прилагодување на ваша сопствена инфраструктура за управување со кластери.
  • Погледнете ја целата листа со услуги и дознајте повеќе за Amazon Compute.
 • Storage
  • Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS) нуди постојано локално складирање за Amazon EC2, бази на податоци, складирање податоци, деловни апликации и многу повеќе.
  • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) овозможува достапност на податоците на една или повеќе EC2 инстанци за опслужување на содржини, деловни апликации, работни процеси за обработка на медиуми и многу повеќе.
  • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ги поврзува податоците од која било интернет-локација за содржини создадени од корисниците, активни архиви, работа со компјутери без потреба од сервери и многу повеќе.
  • Погледнете ја целата листа со услуги и дознајте повеќе за Amazon Storage.
 • Бази на податоци
  • Amazon RDS, Amazon Aurora и Amazon DynamoDB се релациони бази на податоци дизајнирани за брза примена и управување.
  • Amazon Redshift ви овозможува да складирате и да управувате со петабајти податоци.
  • Amazon ElastiCache ви овозможува да го применувате, да ракувате и да го прилагодувате кешот на внатрешната меморија.
  • Погледнете ја целата листа со услуги и дознајте повеќе за Amazon Database.
 • Напредни компјутерски пресметки: Amazon Web Services нудат повеќе исклучително моќни компјутерски услуги што далеку ги надминуваат стандардните IT-услуги, вклучувајќи и услуги за мигрирање, работа со мрежи и испорака на содржини, алатки за програмери и многу повеќе. Погледнете ја целата листа со опции на Amazon Web Services.

Поддршка

AWS бесплатно нуди Основна поддршка, која би требало да биде доволна за потребите на повеќето организации.

Ако сакате да извршите надградба на пакет за Програмерска или Деловна поддршка, може да платите за трошоците за користење со кредити. Меѓутоа, AWS кредитите не ги покриваат трошоците за стартување на поддршката. AWS препорачува внимателно да ги прегледате деталите на пакетот и трошоците за користење пред да донесете одлука.

Изберете внимателно

Административниот трошок за овој грант не може да се рефундира.

Добивање на производот

Кога TechSoup ќе ги одобри вашето барање за донација, ќе испратиме порака на адресата за е-пошта на вашата организација со упатства за добивање на вашите кредити.

Детали за грант

Консултирајте се со ЧПП за програмата за кредити за непрофитни организации на Amazon Web Services за информации што не се наведени во табелата подолу.

Системски предуслови Погледнете ги ЧПП на Amazon за секој производ за да дознаете повеќе за системските предуслови и поддршката на корисниците.
Неподобни услуги AWS кредитите не може да се искористат за каков било надомест или трошок за Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, регистрирање или трансфер на име на домен на Amazon Route53 или за каков било надомест за која било услуга што се плаќа однапред.
Потребна е сметка на AWS Организациите што ќе добијат кредити мора да имаат важечки ID на сметка на AWS со идентификувано име на организацијата во полето Име на сметка за да може да ги користат кредитите.
Доколку организацијата нема ID на сметка на AWS, мора да се регистрира за сметка на AWS пред да може да го побара овој грант.
За да се отвори сметка на AWS потребна е кредитна картичка.
Достапност на услугата Консултирајте се со Табелата со региони на AWS за да ја видите достапноста на услугите на барање по регион.
Услови за кредити
 • Организациите може да побараат еден грант од $1.000 во AWS кредити за една фискална година (1 јули до 30 јуни).
 • Кредитите важат само 12 месеци по нивното доделување на некоја сметка на AWS.
 • Ако имате консолидирани сметки, кодот ќе се реализира на ниво на плаќач до сите поврзани сметки, без разлика на сметката на која се применил кодот.
 • За дополнителни информации, погледнете ги одредбите и условите на програмата за кредити за непрофитни организации на AWS.
Дополнителни трошоци за услуга На организациите ќе им бидат наплатени дополнителни трошоци за услуга во следниве ситуации. За да се платат дополнителните трошоци за услуги на AWS, потребна е кредитна картичка.
AWS препорачува организациите да користат Amazon CloudWatch за да постават предупредувања за наплата за да избегнат неочекувани трошоци.
AWS Free Tier Покрај програмата за кредити за непрофитни организации на AWS, AWS го нуди и AWS Free Tier за сите нови корисници во траење од 12 месеци од датумот на регистрирање на организацијата. AWS Free Tier е понуда што е одделна од програмата за кредити на AWS. Таа им овозможува на новите корисници да користат одредени услуги на AWS бесплатно, со одредени ограничувања на користењето.
AWS препорачува потенцијалните добитници на грантови што се нови корисници да се регистрираат за AWS Free Tier пред да побараат да ја искористат оваа понуда.
Имајте предвид дека добивањето AWS кредити нема да го ресетира 12-месечниот период на AWS Free Tier.
Продолжување на услугата по една година AWS кредитите обезбедени со овој грант важат 12 месеци по нивното доделување на некоја сметка на AWS. Организациите може да побараат еден грант од $1.000 во AWS кредити за една фискална година (1 јули до 30 јуни).
Откако сите кредити ќе се искористат или ќе истечат по 12 месеци, од кредитната картичка поврзана со сметката на AWS ќе се наплатат стандардните цени за сите услуги што се користат.
Преглед на AWS Cloud Services Бесплатни пробни периоди се достапни за следниве cloud-услуги на AWS. Примателите на грантови може да ги искористат кредитите добиени преку оваа програма на која било постојна сметка на AWS, вклучувајќи ги и сметките создадени за бесплатен пробен период.
Постојни корисници кои ги исполнуваат условите Овој грант е достапен за тековни или поранешни корисници на AWS. Кредитите добиени преку оваа програма може да се искористат на постојните сметки на AWS.
Задолжителна дополнителна анкета Примателите на грантови мора да пополнат дополнителна анкета од AWS откако ќе ги добијат кредитите