CleverReach for Nonprofits Subscription Renewal

cleverreach-Logo _ product page.png
SKU: G-54993
Административен трошок: €29.00
SolutionDonor PartnerMediaPlatform
Опис: 

Ова е производ за обновување за организации кои веќе ја побарале CleverReach претплатата за една година за непрофитни организации.

Оваа донација обезбедува едногодишно обновување на лиценцата за софтверот за маркетинг на е-пошта CleverReach за неограничен број корисници. Лиценцата мора првично да е добиена преку TechSoup

Изберете внимателно

Административната такса за овој производ не се враќа и производот не може да се разменува.

Добивање на овој производ

Кога TechSoup ќе го одобри вашето барање, ние ќе испратиме е -поштата до вашата организација со инструкции за добивање и активирање на овој производ.