Microsoft Discounted

Програма за софтвери со попуст на „Мајкрософт“

Програмата за софтвери со попуст на „Мајкрософт“ (Microsoft Software Discount Program) при „Тексуп Балканс“ обезбедува широк асортиман на софтвер за непрофитни, хуманитарни и организации со религиозен карактер од целиот Балкан.

Агрегирање содржина