Програмата за софтверски донации TechSoup Balkans наплаќа административен надомест за секое обработено барање. Надоместокот ги покрива трошоците за администрирање на програмата за донации. Иако административниот надомест варира, организациите во секој случај остваруваат заштеди од 92-96% во споредба со вообичаената малопродажна цена на истиот софтвер.

Со помош на наплатениот надомест, програмата TechSoup Balkans ќе може да продолжи со ефикасна понуда на донираните производи, под најдобрите можни услови.

Податоци за уплата на административен надомест:

Босна и Херцеговина:

Име на сметка: Fondacija Mozaik Techsoup
Банка: Sparkasse bank d.d

Број на сметка: 1990490030045894

УПЛАТИ ОД СТРАНСТВО

Име на сметка: Fondacija Mozaik Techsoup
Име на банка: Sparkasse Bank dd, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
IBAN: BA 391990490030045894
SWIFT: ABSBBA 22

* Организациите ги покриваат трошоците за меѓународен банкарски трансфер

* International bank transfer costs must be covered by organizations

Македонија

Име на сметка: Метаморфозис - ТецхСоуп
Банка: Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Број на сметка: 250031000157749

УПЛАТИ ОД СТРАНСТВО

Име на сметка: Metamorfozis
Банка: Sparkasse Bank Macedonia AD Skopje
Број на сметка (IBAN): MK07250031000157652
SWIFT: INSBMK22


Доколку имате прашања, контактирајте со нас на: info@techsoupbalkans.org.